އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ސީނިއާ އަންހެން ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ޓީމް ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ހުޅުވާލައިފައި ވަނީ ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 22:20 1,193

ބާސްކެޓްބޯލް މެޗެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ސީނިއާ އަންހެން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ  އަންގާރަ ދުވަހު އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު އިއުލާނުގައެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައިވަނީ އަންހެން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ސްކޮޑްގެ ޓްރައިއައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުޅުންތެރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކުޅުންތެރިންގެ ފުރިހަމަނަމާއި އުފަން ތާރީޙް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެނގޭނެގޮތަށް 20 މާރޗް ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އީމެއިލްއަށް މެއިލް ކުރުމަށެވެ.

ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ސީނިއާ ފިރިހެން ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ސްކޮޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް