ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 23:50
މަހުމޫދު ސައީދު
މަހުމޫދު ސައީދު
ގޫގުލް
ކްލަބް އީގަލްސް
އީގަލްސް އަށް މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރެއް ގުޅިއްޖެ
މަހުމޫދު ސައީދު އީގަލްސްއާ ގުޅުނީ އަހުމަދު ރަޝްވާންގެ އެޖެންޓް ކަމުގެ ދަށުން
އީގަލްސް މި ސީޒަނުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަކީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު

މިސްރުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަން އަދި އެގައުމުގެ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރު މަހުމޫދު ސައީދު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

އަހުމަދު ރަޝްވާންގެ އެޖެންޓް ކަމުގެ ދަށުން މަހުމޫދު ސައީދު އީގަލްސްއާ ގުޅުނު އިރު، ރަޝްވާން އަންނަނީ މިސްރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރަމުންނެވެ.

މަހުމޫދު އީގަލްސްގެ ފަރިތަކުރުންތަކާ ގުޅިފައިވާއިރު، އެޓީމުގެ ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އޭނާއާއެކު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. .މަހުމޫދުގެ އިތުރުން ދެން އެކްލަބްގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ބެލްޖިއަމްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑް ޑޮނަވަން ޑީކްމަންއާއި ލަންކާގެ ގައުމީ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އަދި މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު މެސެޑޯނިއާގެ ފޯވާޑް ރިސްޓޭ ނައުމޯވް އާއި މިސްރުގެ ފޯވާޑް މުސްތަފާ ސެޑިކް ހިމެނެ އެވެ. ރިސްޓޭ މި ފަހަރު ނުގެންނައިރު، ސެޑިކް މި ސީޒަނުގައި ފެންނާނީ ވިކްޓަރީންނެވެ.

އީގަލްސް މި ސީޒަނުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަކީ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް