ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޓައިގާ އާއި ދިޝާގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖެކީ ދިން ޖަވާބު އިނގޭތަ؟

  • ޖެކީ ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ރަހުމަތްތެރިކަން އެކަނި ކަމަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 18:52 7,967

ދިޝާ ޕަޓާނީ އާއި ޓައިގާ ޝްރޯފް - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ޖެކީ ޝްރޯފް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑް ޓައިގާ ޝްރޯފް އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީއާ އޮންނަ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ދިޝާ އާއި ޓައިގާ އެކުގައި ޕަބްލިކުން ފެނިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މި ދެ ތަރިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ދެތަރިން ވެސް މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.  

މުމްބާއި މިރަރ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޓައިގާގެ ބައްޕަ ޖެކީ ބުނެފައި ވަނީ ދިޝާއަކީ ޓައިގާ ފުރަތަމަ އަންހެން އެކުވެރިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނަކީ އެއް ދައިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހުން ކަމަށާއި ޑާންސް އަދި ވޯކްއައުޓް ވެސް ކުރަނީ އެކުގައި ކަމަށް ޖެކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިޝާއަކީ އާމީ އޮފިސަރެއްގެ އާއިލާއަކަށް އުފަން ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާ ރިވެތި އަހުލާގާއި ރަނަގަޅު އާދަތައް އިނގޭނެ ކަމަށް ޖެކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ކާކަށް އިނގެނީ އެ ދެ މީހުން މުސްތަގްބަލުގައި ކައިވެނި ނުކުރާނެ ކަމެއް ވެސް. ނޫނީ ދެ ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ނޫން ކަމެއް ވެސް،" ޖެކީ  ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޖެކީ ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު އެ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ރަހުމަތްތެރިކަން އެކަނި ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ޖެކީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ "ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޯލްޓަރ" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ޖެކީ ފެނިގެންދާނީ ސީނިއަރ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް