ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • އެ ދެ މީހުން ގެ ދެވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 20:50 5,107

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އާޢި އެލެކްސް ރޮޑްރިގޭޒް - ދި ނިއުސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ބަތަލާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ކުރީގެ ޔޫއެސް ބޭސްބޯލް ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްސް ރޮޑްރިގޭޒްއާ އެންގޭޖް ވެއްޖެއެވެ.

އާންމު ނަމުން ނަމަ ޖޭލޯ އާއި އޭ ރޮޑް އެކުގައި އުޅޭތާ ވަނީ ދެ އަހަރު ވެފައެވެ.

"ލަވް ޑޯންޓް ކޯސްޓް އަ ތިންގް" އަދި "ޖެނީ ފްރޮމް ދަ ބްލޮކް" ފަދަ ހިޓް ލަވަތައް ކިޔާފައިވާ ލޮޕޭޒް ވަނީ އެންގޭޖްމަންޓް ރިންގްގެ ފޮޓޯ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. ރޮޑްރިގޭޒް ވެސް ވަނީ ޓްވިޓާގައި ހަމަ އެފޮޓޯ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.  ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އޭނާ ލިޔެފައި ވަނީ "ޝީ ސެއިޑް ޔެސް" އެވެ.

 އެ ދެ މީހުން ގެ ދެ ވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ލޮޕޭޒް، 49، އާއި އެލެކްސް، 43، އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ 2005 ވަނަ އަހަރު ނިއު ޔޯކްގެ ކްއީންސްގެ ޝިއާ ސްޓޭޑިއަމުންނެވެ.

މިހާރު ދެ ކުދިން ވެސް ތިބި ލޮޕޭޒް، އެލެކްސްއާ އެންގޭޖްވި އިރު، ކުރިން އޭނާ ވަނީ ތިން ކައިވެންޏެއްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ލޮޕޭޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އެ ދެ މީހުން އެންގޭޖް ކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައިވެނި ކުރާނެ ތާރީޚެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް