ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެފްއޭކަޕް

އެފްއޭކަޕް: ޔުނައިޓެޑް އަދި ޓޮޓެންހަމް ވެސް ސަލާމަތްވެ ކުއާޓާ އަށް

  • ޓޮޓެންހަމްގެ ތިން ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކޭން
  • ޗެލްސީ ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކުރީ ބްލެކްބާން ބަލިކުރުމަށްފަހު
  • ޓޮޓެންހަމް ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކުރީ ފުލަމް ބަލިކުރުމަށްފަހު

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:46 | 2,791

ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިބްރާހިމުވިޗް - ގޯލް.ކޮމް

އެފްއޭކަޕްގައި ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަލުން ހަތަރުވަނަ ބުރުގެ މެޗު ކުޅެން ޖެހި، އެފްއޭކަޕްގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުތަކުން މޮޅުވެ، ކުއާޓާ އިން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑު މޮޅުވީ ބްލެކްބާން ރޯވާސްއާ ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބްލެކްބާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބްލެކްބާނުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގްރަހަމް އެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 27 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކަސް ރަޝްފަޑްގެ ލަނޑާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. 

ޔުނައިޓެޑުން މެޗުގެ ލީޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެގީ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރާހިމުވިޗް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ ފުލަމްއާ ވާދަކޮށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފުލަމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހެރީ ކޭން އެވެ. މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ފުލަމްގެ މައްޗަށް ޔުނައިޓެޑް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޓޮޓެންހަމް އެވެ. އެގޮތުން 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އެ ޓީމުން ދިޔައީ ފުލަމްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. ޓޮޓެންހަމް އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވެސް ހެރީ ކޭން އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.