އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކޫލީ ނަންބަރު ވަންގެ ރީމޭކްގައި ވަރުން ދަވަން

  • މި ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ނަން އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 13:39 3,018

ވަރުން ދަވަން - ރާއްޖެއެމްވީ

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ފަސް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސުޕަރ ހިޓް ފިލްމް "ކޫލީ ނަންބަރު 1" ގެ ރީމޭކްގައި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ވަރުން ދަވަން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަރުންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ކަމަށެވެ.

ކޫލީ ނަންބަރު 1 ގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވަނީ ގޯވިންދާ އާއި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރެވެ. މި ފިލްމް ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ  ހަމަ ޑޭވިޑް ދަވަން އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ އާލިއާ ބަޓް ނޫނީ ސާރާ އަލީ ޚާންތޯ ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ އާލިއާ އާއިއެކު ހުރިހާ ފިލްމެއް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއަކީ ކާކުކަން ވަރަށް އަވަހަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. ފިލްމްގެ ބަތަލާ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މި ވަގުތު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އާލިއާއާއެކު މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވަރުން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޝޫޖިތް ސިރްކާސްގެ ފިލްމް "އޮކްޓޯބަރ" އިންނެވެ. ކަރަން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ކަލަންކް" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ވެސް ވަރުން ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ އާއި އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް