ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ފިލްމު ބަދްލާ

'ބަދްލާ' ތަފާތު ފިލްމަކަށް ވާނެ!

  • ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ 8 މާރޗްގައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 8 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 00:44 3,261

ފިލްމު ބަދްލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕޯސްޓަރ - އޭއެފްޕީ

ބޮލީވުޑުގެ ރަސްގެފާނު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 'ބަދްލާ' އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކުގައި ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާނެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މިފިލްމުގައި އަމީތާބާއި އެކު ދެން ފެނިގެންދާނީ ތާޕްސީ ޕަންނޫއެވެ. ކުރިންވެސް މިދެތަރިން އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ޕިންކު ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ.

މިފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ވަނީ އަނެއްކާވެސް މިފިލްމުގެ އިތުރު ޕޯސްޓަރެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ކުޑަ ދޮރެއްގެ ފުރަގަހުގައި އަމީތާބާއި ތާޕްސީ ހުއްޓިގެން ތިބި މަންޒަރު ފެންނަ މި ޕޯސްޓަރުން މުޅި ފިލްމާއި ދޭތެރޭ މީހުން ދެކޭގޮތް މުޅިން ބަދަލުވެެގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ މިފިލްމު އުފައްދާ ރެޑް ޗިލީ އެންޓަރޓެއިންމަންޓުން ވަނީ ޓުވީޓްކޮށްފަައެވެ.

އަދި ބާދަލް ގުޕްތާއަށް އެ ދޮގުތަކުގެ ހަޤީޤަތް އެނގޭނެތޯ ބުނެ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާވެސް ދައްކަން ފަށާފައިވާއިރު މިއީ މިސްޓީރީ ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތުން މިފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ނައިނާ (ތާފްސީ ޕަންނޫ)ގެ ހަޔާތުގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ އެކި ކަންތައްތަކާއި އަދި ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ކަންކަމެވެ. މުޅި ވާހަކަ އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެންދަނީ އޭނާ ރައްޓެހިވެގެންއުޅުނު ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގައި އޭނާ ކުށްވެރިއަކަށް ވެގެންދާ ހިސާބުންނެވެ.

ސުޖޯއީ ގޯޝް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މިފިލްމު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނާނީ މާރޗްމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް