އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

މޭގަން މާކަލް ދެކެ ޕްރިޔަންކާ ރުޅިއަތުވެއްޖެ

  • މޭގަން އާއި ޕްރިންސް ހެރީގެ ވެޑިންގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބައިވެރި ވެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 2 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 15:24 21,925

ޕްރިޔަންކާ އާއި މޭގަން މާކަލް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑަޗަސް އޮފް ސުސެކްސް މޭގަން މާކަލް ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މޭގަން ދެކެ ޕްރިޔަންކާ ރުޅިއައިސް ވަނީ އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި މޭގަން ބައިވެރި ނުވުމުންނެވެ.

މޭގަންގެ ބޭބީ ޝަވަރގައި ޕްރިޔަންކާ ބައިވެރިވެފައި ނުވަނީ ވެސް އެހެންވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ބޭއްވި މޭގަން އާއި ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ބޭބީ ޝަވަރ އަށް ނުދެވުނީ ޕްރިޔަންކާ ލިޔާ ފޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުންތަކަށް ދާން ޖެހޭތީ އެވެ. ނަމަވެސް އަސްލު ސަބަބަކީ ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި މޭގަން ބައިވެރި ނުވުން ކަމަށް ގާތް މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫއެސް ވީކްލީއަށް މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި މޭގަން އަށް ބައިވެރި ނުވެނުނީ އެކަމަނާ އާލާސްކަންފުޅާ އިންނެވުމުން ކަމަށެވެ.

"އެ ދެ މީހުންގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ވަނީ ހީނަރުވެފައި. މޭގަން ޕްރިޔަންކާގެ ކައިރިން މަޢާފަށް އެދެން ދެން،" މަސްދަރަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ޕްރިޔަންކާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަންނާނެއް.. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މޭގަންއަށް ވުރެން ޕްރިޔަންކާގެ މަޝްހޫރުކަން ބޮޑު. ޕްރިޔަންކާއަށް އިހުސާސް ކުރެވެނީ މޭގަން އޭނާއަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާ ކަމަށް. އަދި އެ ދެ މީހުންގެ ރަހުމަތްތެރި ކަމަށް ވެސް އެއްވެސް ގަދަރެއް ނުކުރާ ކަމަށް،" މަސްދަރަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް