އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކާތިކް އާއި ސާރާ އެކުގައި ފިލްމަކުން

  • މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާނީ "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ސީކުއެލް އިން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 1 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 19:10 3,195

ކާތިކް އާރްޔަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކާތިކް އާރްޔަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާނީ ޑައިރެކްޓަރ އިމްތިއާޒް އަލީ ގެ ލޯބީގެ ފިލްމް "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ސީކުއެލް އިންނެވެ.

އަދި މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކާތިކް އާއި ސާރާ އަންނަ ހަފްތާގައި ދިއްލީއަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

"ލަވް އާޖްކަލް" އަކީ ސާރާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން 2009  ވަނަ އަހަރު ކުޅެފައިވާ ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ވިޖަންސް މެޑޮކް ފިލްމްސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާ ފިލްމް "ލޫކާ ޗުއްޕީ" ގެ ބަތަލާ ކާތިކް އާރްޔަން ވަނީ އޭނާ އިމްތިއާޒްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އުޅޭކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

އިމްތިއާޒް އަކީ ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެނާގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށާއި އިމްތިއާޒް އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކާތިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ހިތްހަމަ ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ކާތިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮފީވިތް ކަރަން ޝޯގައި ސާރާ ވަނީ ކާތިކް އަކީ އޭނާގެ ކްރަޝްއެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެހެން ކަމުން ސާރާ އާއި ކާތިކް އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެނިގެންދިއުމަކީ މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާ އަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް