ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:33
ފޯނު ފޭރިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހާގެ ފޮޓޯ އަދި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ދިމްޔާގެ ފައި
ފޯނު ފޭރިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހާގެ ފޮޓޯ އަދި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ދިމްޔާގެ ފައި
ޓްވިޓަރ
ފޭރުން
ފޭރިގަތް ފޯނު އަތުލުމަށް ދިޔުމުން ސައިކަލުން ޖައްސައި ފައި ބިންދާލައިފި
 
އިމްރާން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، ފޯނުވެސް ވަނީ ހޯދާފަ
 
ފޯން ފޭރިގަތީ ވަޅިން ބިރު ދައްކުމުން ފައިސާ ނުދިނުމުން

 އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު، ފޭރިގަތް ފޯން އަތުލަން ދުއްވައިގަތުމުން އަންހެން ކުއްޖާގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖައްސައި ފައި ބިންދާލުމަށް ފަހު ފިލައިފި އެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަބުހަރީ ފާމަސީ ތިނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދިމްޔާ މުސްތަފާގެ ފޭސްބުކްގައި ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ވަނީ ކިޔައިދީފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު 11:30 ހާއިރު ފިރިހެނަކު ފާމަސީއަަށް ވަދެ "ސަރޮޓީނާ" ބޭސް ގަތުމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާ ހޯދަން ވަޅިން ބިރު ދެއްކި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ބިރުގަތުމެއް ނެތި ފައިސާ ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދައި، މީހަކަށް ގުޅުމަށް ދިމްޔާ ފޯނު ނެގި އެވެ. ފޯން ބޭއްވުމަށް އިންޒާރު ދިން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ފޯން ޖަހައިގަނެގެން އެ މީހާ ދިޔަ ކަމަށް ދިމްޔާ ބުންޏެވެ. ފޯނު ހޯދަން ފަހަތުން މަގުމައްޗަށް ދިމްޔާ ދުވެފައި ނުކުތެވެ. އަދި އެ މީހާ ސައިކަލަށް އެރި ވަގުތު ޓީޝާޓްގައި އިފި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިމްޔާ ބުނީ އިމްރާން އޭނާ ކޮއްޕާލި ކަމަށާއި، ކޮއްޕާލުމުން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު ކަމަށެވެ. އެހިސާބުން ވީގޮތެއް ހަނދާން ނެތްކަމަށެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުންނާ ހަވާލާދީ ދިމްޔާ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ފައި ބިންދައިގެން ދިޔައީ ވައްޓާލުމަށް ފަހު ފައި މަތިން ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދިއުމުން ކަމަށެވެ. ދިމްޔާގެ ފައިގައި ވަނީ ޕްލާސްޓަރު އަޅައިފަ އެވެ. 

 

މި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ފޭރިގަތް ފޯނު ވެސް އޭނާގެ އަތުން ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.  ނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް