ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 18:10
އެމްޑީޕީއިން މާލޭ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ
އެމްޑީޕީއިން މާލޭ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީން ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަނީ
 
ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިން ހިންގުމަށް އެމްޑީޕީން ދަނީ ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވަމުން

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިން ހިންގުމަށްޓަކައި ވޯކްޝިޕެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

 

އެމްޑީޕީން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންގާ އެ ވޯކްޝޮޕަކީ މާލޭ އޭރިއާގެ ދާއިރާތަކަށް ހާއްސަކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހިންގާ ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތުގެ ވޯޚްޝޮޕެއް ކަމަށެވެ.  

 

މި ވޯކްޝޮޕްގައި އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ މާލޭ އޭރިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

އެއް ދުވަހުގެ އެ ވޯކްޝޮޕަށްފަހު، މާލޭ އޭރިއާގެ ދާއިރާތަކުގައި ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިން ހިންގުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

 

އެމްޑީޕީން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި މާލޭ އޭރިޔާގެ ކެމްޕެއިން ކޯޑިނޭޓަކަރަށް ޑރ. މުސްތަފާ ތުލުފީ ހަމަޖައްސާ ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ފަށާފަ އެވެ. އަދި މުސްތަފާ ވެސް ގެންދަވަނީ ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ހިންގާ ވޯކްޝޮޕްގައިވެސް މުސްތަފާ ގެންދަވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.  

 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކެނޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިނިވަންވާނެކަމާއިމެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސުވާލް އުފައްދަމުންނެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އިންތިހާބީ ނިޒާމު ހަރާބުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހަށް ބަދަލް އައި ނަމަވެސް އިންތިހާބަށް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތްކަމަށާ އިންތިހާބު މިނިވަންވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް