ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 09:20
މާލެގައި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
މާލެގައި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކުށްވެރިން ފިލުން
އަތޮޅު ވެހި ފަޅާލައިފި
 
މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ދަނީ ތަޙްގީގް ކުރަމުން
 
ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅާލިކަން ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅައިލައިގެން ފިލި ހުރިހާ ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ. ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅާލިކަން ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަތޮޅުވެހީގައި ހުންނަ ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅާލައި ފިލި ހުރިހާ އެންމެން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ތަޙްގީގް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފިލީ ކިތައް ކުށްވެރިން ކަމެއް ފުލުހުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅާލައި ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލާފައިވާ އިރު އެތަނަކީ ފުލުހުން 24 ގަޑި އިރު ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. ޖަލު ފަޅާލައި ގައިދީން ފިލި ބައެއް ހާދިސާތަކެއް މީގެ ކުރިން ހިންގާފައިވިޔަސް، ކަސްޓޯޑިއަލް ފަޅާލުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިންގާފައެއް ނެތެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް