ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 10:07
އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު
އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އައްޑޫ ސިޓީ
ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހަލާކުކޮށްލަން އެއުޅެނީ، ހޮސްޕިޓަލެއް ވެސް ނާޅާނެ: ޔަސްރިފް
 
އީސީސީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރުމުން ސަރުކާރުގެ ވެރިން ހަސަދަވެރިވަނީ
 
އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުއް ނުކުރަން

އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމުމަކީ އެ އިމާރާތް ވީރާނާކޮށްލުމަށް ނިންމިނިންމުމެއް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޔަސްރިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެލިއާ އިންވެސްޓެމެންޓާ ހަވާލުކޮށްގެން ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖެޓީވީގެ ހަބަރުފީތާ ޕްރޮގްރާމްގައި ޔަސްރިފް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުރައްވާ ކަމަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓިގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފެށީ އެ އިމާރާތް ވީރާނާ ކޮށްލަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެބިން އެތަން ފަހަރެއްގެ މަތިން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ވެސް ދިޔަ ކަމަށް ޔަސްރިފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެބިމުގައި ހޮސްޕިޓަލް ނާޅަންވީ ސަބަބު ސަރުކާރުން ބުނެދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އީސީސީ ހުރި އިމާރާތުގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެޅޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރުމުން ޔަސްރިފް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަސަދަވެރިވާ ކަމަށް ވެސް ޔަސްރިފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ބިނާ އެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ދަށައް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގައި ހުރި ތަކެތި ވެސް މާލެ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތް ކުރި އިރު ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ކޮންފަރެންޝް ރޫމްތަކާ އެކު އެފަދަ ބޮޑު އިމާރާތެއް އައްޑޫގައި ގާއިމް ކުރީ ސާކް ސަމިޓަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދު ޓޫރިޒަމް ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު 2012 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމަށް ފަހު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ބަލަަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ބުނެފައި ވަނީ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް