ޕާކިސްތާން
ޕާކިސްތާނުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަތް މަރު
 
ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި
ކ. މާލެ |
ޕިޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރު-ހުޅަނގުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބުދަދުވަހު ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހާކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަދުވަހު ދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ މޮހްމަންޑް ޓްރައިބަލް ރީޖަންގައި ހުންނަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ. މި ހަމަލާގައި ހަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދިން ދެވަނަ ހަމަލާ ޕިޝާވަރު ސިޓީގައި ދިން އިރު ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވޭނަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިހަމަލާގައި ވޭން ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު މަރުވިއިރު ވޭނުގައި ތިބި ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ޕިޝާވަރު ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ މީޑިޔާއަށް ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން މީހާގެ އަމާޒަކަށްވީ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުންތައް މަނޑުޖެހުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved