އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ދިރާގު ހިއްސާ ބެހުން

ދިރާގުން ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަހަން ހުށަހަޅަނީ!

  • ފައިދާގެ ގޮތުގައި 905،160،000 ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 17:52 3,013

ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް - ގޫގުލް

ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބެހުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ދިރާގުން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 905،160،000 (ނުވަ ސަތޭކަ ފަސް މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް) ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ %100 އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުން ކަނޑައަޅާ ފައިދާ ބަހާނީ ކުންފުނީގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އިއުލާނުކުރާ 'ބުކް ކްލޯޝަރ ޑޭޓް' ގައި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރގައި ވާ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް