އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ސައުދީ އަރަބިއާ

ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމަށް ސައުދީއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފި

  • މި އަހަރު 118 ބިލިއަން ރިޔާލްގެ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ވަނީ ނިންމާފަ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 7 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 07:15 2,898

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް، ތަދާވުލް - ރޮއިޓަރސް

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަށް ލުޔެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދަރަނި މެނޭޖް ކުރާ އިދާރާގެ ވެރިޔާ، ފަހަދް އަލް ސައިފް އާއި ހަވާލާދީ މެދުއިރުމަތީގެ މަޝްޙޫރު އިޤުތިޞާދީ މީޑީއާ، 'މާލް' އިން އިން ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފަހު ހަ މަސްދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއާއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް، ނުވަތަ އިސްލާމިކް ބޮންޑު ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު 118 ބިލިއަން ރިޔާލް (31 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮދު އަދަދެއް ބޭނުން ކުރެވޭނީ 131 ބިލިއަން ރިޔާލް (34.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށް އަރާފައިވާ އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކަމަށްވެސް ފަހަދް އަލް ސައިފް އާއި ހަވާލާދީ މާލް ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން ސައުދީގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް، އެކި ކަހަލަ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ 7.5 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް