އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މިއަދުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން

  • ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް މީގެ ކުރިން  ދެމުން އައީ ދެ އިމާރާތަކުން

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 3 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 11:26 3,202

އެމްއައިބީގެ އާ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަ ތަން،މިއަދުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

 އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން ކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް މީގެ ކުރިން  ދެމުން އައީ ދެ އިމާރާތަކުންނެވެ. އެބޭންކުން ބުނީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެއެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ޙިދުމަތް( ކްރެޑިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޓްރޭޑް ފިނޭންސް ސާވިސްގެ ޚިދުމަތް)ހެޑް އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ ހ. ކޮކޮނަޓް ވިލާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ބެންކުގެ އޮފީހުންނެވެ. އަދި ފައިނޭންސްއާއި ގުޅުންހުރި ޙިދުމަތްތައް ދެމުންއައީ ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ބެންކުގެ އޮފީހުންނެވެ.

 އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނީ ހެޑް އޮފީހުން ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކު ހިންގާ އިމާރާތް ހުންނަނީ ހެންވޭރު މެދުޒިޔާރާތްދޮށުގޭގަ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް