ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރިޕޯޓު - ރިޕޯޓް

އޭތި ސަޅިއަސް، މީތި ކަޑަ!

  • ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނަމަ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރެވޭނެ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 1 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:20 12,226

މީތިސަޅި ޖެހި ޓީޝާޓް ލައިގެން ބްރިޖްމަތިން ވާހަކައިގައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލެއް - ޓްވިޓަރ

މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބައިގެން ދުއްވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް "މީތިސަޅި" ގެ ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ބްރިޖް މަތީ ސައިކަލެއްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ދެ އަންހެން ކުދިން ފެންނަ ފޮޓޯއަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ، ބްރިޖްމަތިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލްގައި ތިބި ދެކުއްޖަކު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކުރި މި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް "މީތިސަޅި" ލިޔެފައިވާ ޓީޝާޓް ލައިގެން ދެބައިމީހުން އޮލަ ވާހައެއްގައި ބްރިޖްމަތިން ދުއްވަމުން ކުރިއަށްދާ މަންޒަރެވެ.

މި ފޮޓޯއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިއުން ދަނީ އަމާޒުވަމުން

 މި އިވެންޓްގެ ސީދާ މަގްސަދަކީ ދުއްވުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުންކަމަށް ވީރު، އަބަދުވެސް ހަނދާން ކޮށްދެއްމުންދާ އެއްކަމަކީ ބްރިޖްމަތީގައި ދުއްވާއިރު، ހެލްމެޓް ބޭނުންކުރުމެވެ. އެކަމަކު އެ ފޮޓޯ އިން ފެންނަގޮތުގައި އެކުދިން ބްރިޖްމަތިން ދުއްވަމުން ދިޔައީ ބޮލުގައި ހެލްމެޓް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ރީތި ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ހެލްމެޓްތައް އުނގުގުމަތީގައި ބާއްވާލައިގެން ދުއްވާލަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

މި ފޮޓޯއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުމާއި އެކު ކޮމެންޓްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ޓެގްކޮށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވިޔަސް ދިވެހިންނަށް އަޑު ނީވޭނޭކަމަށެވެ.

އެވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ކުރު ރިޕޯޓްގައި ލިޔެލައި ފާހަގަކޮށްލަން މި ބޭނުންވާ ހަގީގީ މަގްސަދަކީވެސް މިކަމުންވެސް އިތުރުބަޔަކަށް ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދިނުމެވެ.

ބްރިޖްމަތިން ސައްލާކުރަމުންދާ ވާހަކަ އަކީވެސް ވަރަށް އާއްމު ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ނަސޭހަތްތެރިވަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ އަޑު އަހަނީ ކާކުތޯއެވެ. އާއްމުންގެ މީހެއް، ފުލުހެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތެވެ.

ބްރިޖްމަތިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ފުލުހަކާއި އާއްމުންގެ މީހެއް

ކޮންމެއަކަސް ބްރިޖްމަތީ ގާވާއިދާޚިލާފަށް ބާރު ސްޕީޑްގައްޔާއި ދެތިން ސައިކަލް އެއް ހަމައެއްގައި ތިބެގެން މަޝްވަރާތައް ބާއްވަމުން ދުއްވާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. މިއަދު މި ފޮޓޯއަށް އެހާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށް ބެލެވެނީ "މީތިސަޅި" ކިޔާ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގަމުން ދިޔައިރު މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

"މީތިސަޅި" އިވެންޓްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ގާނޫނުތައް ހަދައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުއްތައް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރިއަސް، އަމިއްލަ ނަފުސު އިސްލާހު ނުކުރާނަމަ ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް