ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 06:53
އއ. ތޮއްޑޫ
އއ. ތޮއްޑޫ
ގޫގުލް
އެކްސިޑެންޓް
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
 
މަރުވެފައިވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން
 
މަރުވެފައިވަނީ ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ހިތް ހުއްޓިގެން

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

 

އައިޖީއެމްއެޗްއިން ބުނީ ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް، ޒުވާނާ މަރުވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:30 ގައި ކަމަށެވެ. ރާއްޖެޓީވީއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި، ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެފައިވަނީ ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ހިތް ހުއްޓިގެންނެވެ.

 

އެކްސިޑެންޓުގައި ލިބުނު ޒަހަމްތަށް ސީރިއަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހުގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ.

 

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް ރުކެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބުންނެވެ. އަދި އެ ސައިކަލުގައި ތިން މީހުން ތިބިކަމަށާއި، ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބި، މަރުވެފައިވަނީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ އެވެ.

 

ތޮއްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކު މަރުވިރު، ލ. އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑްގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނަކުވެސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް