ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:36
sawudI ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި އަރަބި ފޮތްތަކާ އެޑއިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
sawudI ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި އަރަބި ފޮތްތަކާ އެޑއިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
weDiwuކޭޝަން
ސައުދީން ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 17،500 އަރަބި ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްފި
 
ސައުދީން ހަދިޔާކުރީ ގްރޭޑް އެކަކުން ފަހެއްގެ ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް 3،500 ފޮތް

ރާއްޖޭގައި އަރަބި އިސްލާމީ ތައުލީމް ފުޅާކޮށް ދަރިވަރުންގެ އަގީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސައުދީން ރާއްޖެ އަށް 17،500 އަރަބި ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ފޮތްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް އެވެ.

ސައުދީން ހަދިޔާކުރި ފޮތްތަކަކީ ގްރޭޑް އެކަކުން ފަހަކަށް ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް 3،500 ފޮތެވެ. މި ފޮތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ ގްރޭޑް އެކަކުން ފަހަކާ ދެމެދުގެ ގްރޭޑްތަކުގައި އަރަބި ބަސްކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަރަބި ބަސް އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ފޮތްތަކުގެ ގްރޭޑްތައް ވަކިކުރެވި ތަފްސީލީ މައުލޫމާތުތައް ރެކޯޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނުހާ އަވަހަށް، ސްކޫލްތަކަށް ފޮތްތައް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ހަމާކުރެއެވެ.

ދަށް ގްރޭޑްތަކުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ސައުދީން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް އަރަބި ފޮތްތައް ހަދިޔާކޮށްދެއްވާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އަރަބި ބަސް އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސައުދީން ވަނީ އެއްލައްކަ ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައި އަރަބި ބަސް އުނގަންނައިދިނުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 17 ޓީޗަރަކު ރާއްޖެ ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް