ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:07
 ޖޭމްސް ޑޯރިސް އަދި ލޯރާ ކްލާކް އެމްޔޫއޯއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ޖޭމްސް ޑޯރިސް އަދި ލޯރާ ކްލާކް އެމްޔޫއޯއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
އިނގިރޭސިވިލާތް-ރާއްޖެ
ހައި ކޮމިޝަނަރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މްޔޫއޯ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
 ހައި ކޮމިޝަނަރު ޑޯރިސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެއްދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި

އްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޮމިޝަނަރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް އަދި ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީސް ގެ ސައުތް އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ލޯރާ ކްލާކް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގައެެވެ. މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިއްސާ ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ހައި ކޮމިޝަނަރު ޑޯރިސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެއްދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ޑޯރިސް ވިދާޅުވީ އެޕްރިލް 15 ވަަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތްކަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުގެ ގާތުން އަޑުއަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޕްރީލް 08 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާނުކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އެޕްރީލް 15 އަށް މިހާރު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ އިންތިޚާބީ މަރުކަޒުތަކުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ގިނަ ތަންތަން އެތާރީޚުގައި ލިބެން ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

ހައި ކޮމިޝަނަރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް އަދި ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީސް ގެ ސައުތް އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ލޯރާ ކްލާކް ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އާއި އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު އާސިމް އާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް