ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:51
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މިނިސްޓަރުންނާއެކު
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މިނިސްޓަރުންނާއެކު
ޓްވިޓަރ
ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމްގެ "ހޭވައްލާ" ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ!
 
ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރާނެ
 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފްކުރުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ތަޢާރަފްކޮށް، ކެންޑިޑޭޓުންނާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ރަސްމީކޮށް ހަވާލު ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފިއެވެ.

 

"ހޭވައްލާ" ގެ ނަމުގައި އެ ޖަލްސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ނިންމީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭއެވެ. ނަމަވެސް، ޖަލްސާ އިއުލާނުކުރުމަށް ފަހު ޕީޕީއެމުން ވަނީ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، ހޭވައްލާ ޖަލްސާ މިހާރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޕީޕީއެމަށް ތައްޔާރުނުވެވުމުން، އޭޕްރީލް މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން 500އަށް ވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ޕާޓީގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުން ކަމަށްވާ ޑީއާރުޕީ އަދި އެމްޑީއޭގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ޕީޕީއެމް އިން ތާއިދު ކުރާނެއެވެ.

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައި އޮތީ އޭޕްރީލް 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް