ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:12
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅީގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ.
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅީގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ.
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފުވައްމުލަކު ކުޅީގައި ރޯވުން
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅީގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ
 
އަލިފާންގަނޑު ށުތެރެއަށް ފެތުރިދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ
 
ސަދަން އޭރިޔާ ސިފައިން ދަނީ އަލިފާން ނިއްވާލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅީގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކު ކުޅީގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 7:40 ހާއިރު ކަމަށާއި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ސަދަން އޭރިޔާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރަށުތެރެއަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ކުޅީގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފާފައެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޗަސް ބިމުގައިވެސް އިއްޔެ ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވީ ކީއްވެގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ފިޔަވަތިީގެ ފުރާޅަށް ކުދިން އެރި މައްސަލަ އެއް - ހިންގުމަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް؟
ބިލްދައްކާފައިވަނިކޮށް ވެސް ފެން މީޓަރުގައި ތަޅުއަޅުވާ މައްސަލަތަކެއް
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ - ހަސަން
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
ފަލަސްތީނު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ގައުމުތަކަށް އިޒްރޭލުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން