ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ބާރަތުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލަނީ

  • ޓީޒާ ދައްކާލަން އުޅޭކަން ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 00:08 4,176

ކެޓްރީނާ ކެއިފް އާއި ސަލްމާން ޚާން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސަލްމާން ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އެކުގައި ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް "ބާރަތު"ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ވަރަށް އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

"ބާރަތު"ގެ ޓީޒާ ރިލީޒް ކުރަން އުޅޭކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަތުލް އަގްނިހޯތްރީ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައެވެ. އެ ވީޑިއޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައި ވަނީ "ކަމިން ސޫން"އެވެ.

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ އެ ފިލްމްގައި ސަލްމާން އާއި ކެޓްރީނާގެ އިތުރުން ސުނިލް ގްރޯވާ، ދިޝާ ޕަޓާނީ، ނޯރާ ފެތޭހީ އަދި ތައްބޫ ފެނިގެންދާނެއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޑުބާއީ، ޕުންޖާބު އަދި ދިއްލީގައެވެ.

އެ ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ޕަރިޔަންކާ ވަނީ މި ފިލްމް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

 ބާރަތް ވެގެންދާނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ބްލޮކްބާސްޓަރ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" އަށް ފަހު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ފިލްމެއްގައި ކެޓްރީނާ އާއި ސަލްމާން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމަށެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި އަހަރު އީދާ ދިމާކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް