ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:11
ދަފްތަރު ނަމްބަރު 8544 މުހައްމަދު ޒަހީން
ދަފްތަރު ނަމްބަރު 8544 މުހައްމަދު ޒަހީން
ރައީސް އޮފީސް
ސިޔާސީ މަގާމުތައް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ޒަހީން
 
ކުރިން ހުންނެވީ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް
 
މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ދަފްތަރު ނަމްބަރު 8544 މުހައްމަދު ޒަހީން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޒަހީން ހުންނެވީ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަގާމުގައެވެ.

 

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް، ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އައްޔަން ކުރައްވާފަ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ބައެއް ކޯޑިނޭޓަރުން މަގާމުން ވެސް ވަކިކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބިލްދައްކާފައިވަނިކޮށް ވެސް ފެން މީޓަރުގައި ތަޅުއަޅުވާ މައްސަލަތަކެއް
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ - ހަސަން
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
ފަލަސްތީނު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ގައުމުތަކަށް އިޒްރޭލުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް