ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:12
ިމިސައިލް ޓެސްޓް ސުޕަވައިޒްކޮށްދެއްވީ އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖޮން އުން
ިމިސައިލް ޓެސްޓް ސުޕަވައިޒްކޮށްދެއްވީ އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖޮން އުން
ގޫގުލް
އުތުރުކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރ
މިސައިލް ޓެސްޓް ކާމިޔާބު ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ބުނެފި
އުތުރުކޮރެއާއިން އެންމެ ފަހުން ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި ކުރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ ކުށްވެރިކުރަމުން

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސުޕަވައިޒް ކޮށްދެއްވައި އާދީއްތަ ދުވަހު ޓެސްޓް ބެލަސްޓިކް މިސައިލްއަކީ ކާމިޔާބު ޓެސްޓެއް ކަމަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.
ކޮރެއަން ނިއުސް އޭޖެންސީ، ކޭސީއެންއޭ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ޑިވައިސްއަކީ އެއް ބައްރުން އަނެއް ބައްރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ދިގުރާސްތާގެ މިސައިލެކެވެ.
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރައްދަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ހަތިޔާރު ބޭނުކޮށްގެން ކުރި ޓެސްޓެއް ކަމަށެވެ
އުތުރު ކޮރެއާއިން އެންމެ ފަހުން ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި ކުރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެ ގައުމުން މިފަދަ ޓެސްޓެއް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ މިސައިލް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 22:55ގައި ޖަޕާނު ކަނޑުން އިރުމައްޗަށް 500 ވަރަކަށް ކިލޯމީޓަރަށް ވާގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ޕިޔޮންގްޔަންގއިން މިދިޔަ އަހަރު ނިއުކްލިއަރ  އެތައް ޓެސްޓްތަކެއް ކޮށްފައި ވެއެވެ.
އުތުރު ކޮރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުރުމާއި ރުޅިވެރި ބަސްތަކުން ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ރުޅިވެރިކަންދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.
މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ކަމަށް ރޮއިޓާސްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.
ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ޓެސްޓްގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ޖަޕާނުގެ ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ޔޮޝީޑީ ސޫގާ ވިދާޅުވީ މި ސައިލް ޖަޕާނުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ފޯރާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އުތުރުކޮރެއާގެ މި އަމަލާ ދެކޮޅަށް ޖަޕާނުން ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް