އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ހުރަވީ ސްކޫލު ގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ: މިނިސްޓަރ

  • މިއަހަރު އެސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އެއްދަންފަޅިއަށް
  • ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް 1-9 އަދި 11 އަށް
  • ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 132 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:20 2,178

ހުރަވީ ސްކޫލު ނައިބް ރައީސްއާ، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޭސްބުކް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ''ހުރަވީ ސްކޫލް'' އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުން ފެށުމަށްވާން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ވިދާޅުވީ ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އެއްދަންފަޅިއަކަށް ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔަސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ކުރިން އާބާދުވި ސަރަހައްދު (ނެއިބަހުޑް 1) ގައި ހަދާފައިވާ ހުރަވީ ސްކޫލަކީ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހަވާލުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. މިސްކޫލަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 132 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެެ.

މިއަހަރު އެސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް 1-9 އަދި 11 އަށެވެ. އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގައި ވެސް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހަތް ބުރި އަށް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް 1700 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ. ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12އާ ހަމަ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގައި ތިން ބްލޮކް ހަދާ އިރު 53 ކްލާސްރޫމް ހުންނާނެ އެވެ. އެ ތަނުން ދެ ކްލާސްރޫމް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް