ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ތަރިންތަކެއް މޯދީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީ އެއްކަރަން ޖޯހަރު  ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 03:13 4,189

ބޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީން - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ޒުވާން ބައެއް ތަރިންނާއި ފިލްމް އުފައްދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ނިއުދިއްލީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީ އެއް ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކަރަން ވަނީ ފަންނާނުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި މޯދީއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މޫވީ ޓިކެޓުން ޖީއެސްޓީ ކުޑަކޮށްދެއވުމުން އެކަމަށް ވެސް ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި އާލިއާ ބަޓް، ރަންބީރު ކަޕޫރު، ވަރުން ދަވަން، ރާޖްކުމާރު ރާއޯ، އަޔުޝްމަން ޚުރާނާ، ބޫމީ ޕަދްނޭކަރު، ސިދާތް މަލޯތްރާ، ވިކީ ކައުޝަލް، ކަރަން ޖޯހަރު، އެކްތާ ކަޕޫރު، ރޯހިތް ޝެޓީ އަދި އަޝްވިނީ އީޔަރު ތިވާރީ ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ޓިކެޓްގެ އަގުގެ ޖީއެސްޓީ ކުޑަކުރުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން މޯދީ އާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަރަން ޖޯހަރު، އަކްޝޭ ކުމާރު، އަޖޭ ދޭވްގަން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް އަންހެނަކު ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާތީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިއާ މިރްޒާ ވަނީ އެކަމާއި ނުރުހުންފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް