ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 01:28
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝިއުރީ
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝިއުރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓޭބަލް ޓެނިސް
ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެދޭކަމުގެ މިސާލަކީ ރަފާ: ޝިއުރީ
 
ރަފާއަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ހުރި ނަމޫނާއެއް
 
ވައިޑީޕީގެ ތެރެއިން ވެސް ކުރިއަށްދިއުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ

ޓޭބަލް ޓެނިހުގައި ޒުވާން އުންމީދީ ކުޅުންތެރިން އުފެދެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލަކީ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ކަމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓީޓީ އަށް ކުޑަ ކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓީޓީ ހޯލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޕްލޭ ލާން އެންޑް ފަން" ހަރަކާތް ނިންމާލުމަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ ވަރަށް އުންމީދީ ކުޅުންތެރިން އެބައުޅޭ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެކުދިންނަށް ޔޫތު ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ)ގެ ތެރެއިން ވެސް ކުރިއަށްދިއުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން މުބާރާތްތަކުން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީ އަކީ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ރަފާއަކީ މިސާލެއް ކަމަށެވެ.

ރަފާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ރާއްޖޭގެ އެއް ނަމްބަރު އަންހެން ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާ މުހައްމަދާ ވާދަކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފަ އެވެ.

ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ ވައިޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް މިހާރުވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޫލު ވަގުތުތަކާ ދިމާނުވާ ގޮތަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޝެޑިއުލްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހެނދުނާއި މެންދުރު އަދި ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ވައިޑީޕީއަށް އިސްކަމެއްދީގެން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އެކުޅިވަރަށް ހިތް ޖެއްސުމަށްޓަކައި އެއްދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިކޭމްޕުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމާއި އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ވެސް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް