ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުން

ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުގައި 6 ގަޑިއިރު، ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

  • ޔާމިންގެ އެކައުންޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފައި
  • ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި 6 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރައްވި

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 20:46 | 6,054

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގާރަ ދުވަހު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ، މީގެ ކުރިން ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި 6 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރައްވެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ގިނަ ވަގުތު ނެގީ ބަޔާންތައް ދިގުވުމުންނާއި، ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހްކުރަންޖެހުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލަށް ޔާމީން ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު އާދިއްތަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން އޭރު ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންއަންނައިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުން ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކައުންޓްތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.