ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސް

އައިފޯނުން ޓްވީޓް ކުރި ވާވޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދަބު ދީފި

  • ޓްވީޓުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މަރުކާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 5 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 08:22 2,154

ވާވޭގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރައްދު ކުރި ޓްވީޓް، އައިފޯނަކުން ކުރި މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް އަދަބު ދީފިއެވެ.

ރޮއިޓަރޒަށް ލިބިފައިވާ ވާވޭގެ އެތެރޭގެ މެމޯގައި، މި ޓްވީޓްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ މަރުކާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރު ޗެން ލީފަންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވީ، ކުންފުނީގެ މީސް މީޑިއާގެ ކަންކަން މަތިކޮށްފައިވާ "ސަޕިއެންޓް" ކުންފުނީގެ ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިޔުޓަރެއްގެ ވީޕީއެންއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އާ އަހަރު ވީ ވަގުތަށް ޓްވީޓް ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން އައިފޯނެއް ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެ މެމޯގައިވެ އެވެ.

ޗައިނާގައި ޓްވިޓާ އާއި ފޭސްބުކް އަދި ގޫގުލް ފަދަ ބޭރުގެ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްފައި (ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދާފައި) ހުރުމުން، މި ވެބްސައިޓްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖެހެނީ ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (ވީޕީއެން)ގެ ބޭނުންކުރާށެވެ.

މި ކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒިފެއްގެ މަގާމު ދަށްކޮށް، އެ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ މުސާރައިން 728.27 ޑޮލަރު (11229 ރުފިޔާ) އުނިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މެމޯގައި ވެއެވެ. އަދި އެތަނުން އެއް މުވައްޒިފެއްގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އަހަރަކަށް ހިފަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މެމޯގައި ވެއެވެ.

ވާވޭއިން ވަނީ ވާދަވެރި އެޕަލް ކުންފުނި ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު، ދުނިޔޭގެ ސްމާޓްފޯނު ބާޒާރުގެ ދެވަނަ މަގާމު ނަގާފައެވެ. މި ކުންފުނީގެ މަގުބޫލު ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕީ-ސީރިޒް އަދި މޭޓް ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް