އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމް

ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިންހަޅަ ފިލްމްގެ 85 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

  • ލޯބީގެ ބިރުވެރި ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް
  • ފިލްމްގެ ލަވައެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަނީ ޝޫޓް ކޮށްފައިވޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:05 1,988

ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ސީޒަން - އެމްއެންޑީއެފް

ފިލްމީ ތަރި އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ސިންހަޅަ ފިލްމްގެ ޝޫޓިންގެ 85 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސީޒަން ބުނީ އޭނާ ސިންހަޅަ ބަހުން ތައްޔާރު ކުރާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މިފިލްމްގެ ނަމަކީ "ކައުޝީ" އެވެ. އެއީ އެ ފިލްމުގެ ބަތޮލާގެ ނަމެވެ. 

 

މިފިލްމުގައި ތަރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާއި މިދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފްވާ ބައެއް ތަރިން ކަމަށެވެ.

 

ފިލްމް ޝޫޓިންގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާއިރު މި ފިލްމް ޝޫޓް ކޮށްފައި ވަނީ ކެންޑީ، ނުވަރަލިޔާ އަދި ކޮލަމްބޯގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ލަވައެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަނީ ޝޫޓްކޮށްފައެވެ.

 

ދެ ލަވަ ހިމެނޭ މި ފިލްމްގެ މިއުޒިކް އަދި ބެކް މިއުޒިން ހަދާފައިވަނީ އިބްރާހިމް ނިފާރު (ތިއްތި) އެވެ.

 

ފިލްމްގެ ސިނަމަޓޯގްރަފީ އަބްދުﷲ ޝިފާޒް (މާސްކެ) ތައްޔާރު ކޮށްފައިވައިރު އެޑިޓިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސެމީ މުސްތަފާއެވެ.

 

ސިންހަޅަ ފިލްމެއް ދިވެހި ފަންނާނަކު އަލަށް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފީޗަރ ފިލްމް އަދި ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ސީޒަން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް