ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"ތަމާ ތަމާ އެގެއިން" ފަހުގެ ލަވައިން ވަރުން އަދި އާލިއާ

  • މި ލަވައަކީ ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ރީތި ލަވައެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:00 1,957

ވަރުން އަދި އާލިއާ ބަޓް - ގޫގުލް

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ވަނަ އަހަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމެއްކަމަށްވާ " ތާނޭދާރް" ގެ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ތަމާ ތަމާ އެގެއިން" ގެ އާ ވާޝަންއެއް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ސަންޖޭ ދަތު އަދި މަދޫރީ އެކުގައި ފުރަތަމައަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ފިލްމުގެ މި ލަވައަކީ ދާދި ފަހަކާ ޖެހެން ދެން ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ރީތި ހިތްގައިމު ލަވައެކެވެ.

މިހާރު މިވަނީ އެ ލަވައިގެ ފަހުގެ ވާޝަން ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓް އަދި ވަރުން ދާވަން އެކުގައި ފެނިގެންދާ މި ލަވައަކީ މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ބަދުރިނާތު ކި ދުލްހަނިޔާ"ގެ ލަވައެކެވެ.

ޝަޝަންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ " ހަމްޕްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

މި ފިލްމުގެ "ތަމާ ތަމާ އެގެއިން " ލަވަ ރިލީޒްކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އާލިއާ އަދި ވަރުން ވަނީ މި ލަވައިގެ އަސްލު ދެބައިވެރިން ކަމަށްވާ ސަންޖޭ އަދި މަދޫރީ އާއި އެކުގައިވާ ވީޑިއޯއެއް ޓްވިޓާގައި ޝެއާކޮށްފަ އެވެ.

ހިތްގައިމު ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް