އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޒޯޔާ އަކްތަރްގެ "ގަލީ ބޯއީ " ގައި އާލިއާ އާއި ރަންވީރް

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:53 1,887

ރަންވީރ ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރެއް އަދި ސްކްރީން ރައިޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޒޯޔާ އަކްތަރްގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމުގެ ކާސްޓް ފައިނަލްކޮށްފިއެވެ.

 

"ގަލީ ބޯއި" ނަމަކަށް ކިޔާ މިފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލްތައް ކުޅުމަށްޓަކައި ޒޯޔާ ވަނީ ބޮލީވުޑްގައި އަރަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ދެތަރިން ކަމުގައިވާ އަލިއާ ބަޓް އަދި ރަންވީރް ސިންގް ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިއެވެ.  

 

މީގެ ކުރިން މިދެތަރިން އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް މި ދެތަރިންވަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް ވެބްސައިޓެއް ކަމުގައިވާ "މޭކް މައި ޓްރިޕް "ގެ ތަފާތު އެތައް އިޝްތިހާރުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިއެވެ.

 

މި ފިލްމަކީ މުމްބާއީގެ ސްޓްރީޓް ރެޕާއެއް ކަމުގައިވާ ނައިޒީ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެންކުއްޖެގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ފިލްމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ފިލްމުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ރިސާޗްކުރުމަށްޓަކައި ރަންވީރު އަދި ޒޯޔާ ވަނީ " ބޮމްބޭ 70 "ނަމަކަށް ކިޔާ ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ ދެތަރިން ކަމުގައިވާ ނައިޒީ އަދި ޑިވައިންގެ

 

ރެޕްކުރުމުގެ ދެ ސެޝަންއަކަށްވެސް ގޮސްފައިއެވެ.

 

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފިލްމުކަމުގައި "ރައީސް" ގެވެސް ޕްރޮޑިއުސަރުންކަމަށްވާ ފަރާހް އަދި ރިތޭޝްއެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް