ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ކައިވެނި ކުރީ އެންގޭޖް ކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން

  • އެދެމީހުން ރަށްޓެހިގެން އުޅޭ ކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 29 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 17:43 3,328

ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން - ގޫގުލް

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކައިވެނިކުރި ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ އެންގޭޖް ކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ކަމަށް ދިޕިކާ ބުނެފިއެވެ.

ފިލްމް ފެއަރ މެގަޒިން އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ދިޕިކާ ބުނެފައިވަނީ އެދެމީހުން ޑޭޓްކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެދެމީހުން އެއްކޮށް ކުޅޭފައިވާ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމް "ގަލިޔޯންކީ ރަސީލާ ރާމް ލީލާ" ގެ ޝޫޓިންކުރިއަށް ދިޔައިރު ކަމަށެވެ. ނަމެވެސް އެދެމީހުން ރަށްޓެހިގެން އުޅޭ ކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ.

އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ "ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ގައި ދިޕިކާ ބައިވެރިވި އެޕިސޯޑްގައި އޭނާ އާއި ރަންވީރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ ހަ އަހަރު ވެފައިވާކަމަށް ބުނި ދުވަހު އެވެ.

ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިޕިކާ ވަނީ ސުޕަރ ހީރޯ މޫވީއެއް ކުރިއަށް އޮތް ކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އަދި އެފިލްމްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި އަދި އެފިލްމުގެ ސަކްރިޕްޓެއް ނެތް ކަމަށް އެނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

" އިންޑަސްޓްރީގް ފްރެންޑަކާއި އެކު ހަދަން އުޅޭ ފިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަނީ ވަހާކަ ދެކެވެމުން" ދިޕިކާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިޕިކާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ މެގްނާ ގުލްޒާރުގެ ފިލްމް "ޗަޕާކް" އިން ވިކްރާންތް މާއްސޭ އާއި އެކުގައެވެ. އެފިލްމްގައި ދިޕިކާ ފެނިގެންދާނީ އެސިޑް އެޓޭކުން ސަލާމަތްވި ލަކްޝްމީ އަގަރުވާލުގެ ރޯލުންނެވެ.

ރަންވީރުގެ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. އެފިލްމްގައި ރަންވީރު އަދާކޮށްފައިވާ ރޯލަށް ދިޕިކާ ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ރަންވީރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް