ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:05
ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ފޭސްބުކް
ފީފާ ރޭންކިންގް
ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެއަށް ފަސް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގަ އޮތީ އާޖެންޓީނާ
 
މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެ އޮތީ ސާކް ސަރަހައްދުގެ ދެވަނައިގަ
 
ރާއްޖެ އޮތީ ރޭންކިންގެ 140 ވަނައިގަ

ފީފާ ވޯލްޑް ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ފަސް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ. 

ފަސް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކީ ރާއްޖެ އޮތީ، ރޭންކިންގެ 140 ވަނައިގައެވެ. ރޭންކިންގައި ކުރިއެރުމެއް ހޯދި ނަމަވެސް، މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެ އޮތީ ސާކް ސަރަހައްދުގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. ސާކް ސަރަހައްދުގެ އެއްވަނައިގައި މިފަހަރުވެސް އޮތީ އިންޑިއާ އެވެ އިންޑިއާއަށް މިފަހަރު އެއް ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުއިރު، އެގައުމު އޮތީ ރޭންކިންގެ 130 ވަނައިގަ އެވެ. 

ދެ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކީ، މި ސަރަހައްދުގެ ތިންވަނައިގައި މިފަހަރު އޮތީ ނޭޕާލް އެވެ. އެގައުމު އޮތީ ރޭންކިންގެ 173 ވަނައިގައެވެ. އެއް ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމަކާއެކީ ރޭންކިންގެ 177 ވަނައާއެކު، މި ސަރަހައްދުގެ ހަތަރުވަނަ ބޫޓާނަށް ލިބޭއިރު، ފަސްވަނަ ލިބެނީ މިފަހަރު ވެސް ބަންގްލަދޭޝްއަށެވެ. ބަންގްލަދޭޝް އޮތީ ރޭންކިންގެ 190 ވަނައިގައެވެ. ރޭންކިންގެ 196 ވަނައާއެކު، މި ސަރަހައްދުގެ ހަތްވަނަ ލިބެނީ ސްރީލަންކާ އަށެވެ. 

މި ސަރަހައްދުގެ ފުލުގައި މިފަހަރުވެސް އޮތީ ޕާކިސްތާން އެވެ. އެގައުމު އޮތީ އެއް ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމަކާއެކީ ރޭންކިންގެ 198 ވަނައިގަ އެވެ. ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި މިފަހަރުވެސް އޮތީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. ދެވަނައިގައި ބްރެޒިލް އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ޖަރުމަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް