ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:09
 ރާޝިދް ކާސިމް މަރާލެވުނުކަން ޕެންޓަގަންއިން ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދޭ
ރާޝިދް ކާސިމް މަރާލެވުނުކަން ޕެންޓަގަންއިން ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދޭ
ގޫގުލް
72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް
ފްރާންސަށް ނިސްބަތްވާ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކަށް އަމާޒުކޮށް 72 ގަޑިއިރުގެ ހަމަލާތަކެއް
 
ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ އޭނާއާ ގުޅިފައިވޭ

ފްރާންސްގައި ދެވުނު އެތައް ހަމަލާތަކެއްގެ ހިތްވަރުގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާތަކެއް ދީފި ކަމަށް ޕެންޓަގަންއިން ބުނފިއެވެ.

ނަމަވެސް މި ހަމަލާތަކުގައި އޭނާ މަރުވިކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖަރ އެޑްރިއަން ޖޭ.ޓީ ރަންކައިން ގެލޯވޭ ވިދާޅުވީ އައިއެސްގެ އިސް މެމްބަރެއްކަމަށްވާ ރާޝިދް ކާސިމްއަށް އަމާޒުކޮށް ވޭތުވެދިއަ 72 ގަޑިއިރު މޫސަލްގައި ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން މިހާރު މި ދަނީ ހަމަލަތަކުގެ ނަތީޖާތައް ބަލަމުން،އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާމަކުރާނަން"

ޕެރިހުގައި ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރާލެވިފައިވަނީ އެ ހަނގުރާމަވެރިޔާކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް އޭނާ ކަމަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ.

ފްރާންސްގައި މިދިއަ އަހަރު ފުލަހަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުން މަރުވި ހާދިސާއާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފާދިރީއެއްގެ ވައިނޮޅި ބުރިކޮށްލި ހަމަލާއަކީ އުމުރުން ތިރީހުގެއަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ކަސިމް ގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައިވާ ޓެލެގްރާމް އެޕްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިރާގާއި ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެވޭ ހަމަލާތަކަށް ފްރާންސްގައި ހުރެ ލަފާ ދެމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް