ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އިޒްޜޭލު

އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިޔާ އިން ފޭބުމާއެކު، ހަމަލާތަށް ވަރުގަދަ ކުރާނަން: ނަތަންޔާހޫ

  • އެމެރިކާގެ ސިފައިން ސީރިޔާ އިން ބޭލުމަށް ނިންމުމަކީ އިޒްރޭލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 21 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު 18:00 1,445

އިސްރޭލް ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަނަޔާހޫ (ކ) އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް (ވ) - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ސިފައިން ސީރިޔާ އިން ފޭބުމާއެކު، އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތަށް ވަރުގަދަ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަނަޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނަތަނަޔާހޫ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާ ސިފައިން އެ ޤައުމުން ބޭލުމަށް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައި، އެކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ޓީވީ އަކަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ނަތަނަޔާހޫ ވިދަޅުވީ، އިރާނުން ސީރިޔާ އަށް އަތްގަދަ ކޮށްފާނެތީ އެކަމަށްޓަކައި އިޒްރޭލުން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސީރިޔާގައި އިރާނާއި ގުޅިފައިވާ ޖަމާއައްތަކުން ދޭ ހަމަލާތަކަށް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ނަތަނަޔާހޫ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކުރާނީ އެމެރިކާގެ ތާއިދާ އެއްކޮށް ކަމަށެވެ.  

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަތަނަޔާހޫގެ ސެކިއުރިޓީ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ނަފްތާލީ ބެނެޓް ވިދާޅުވީ، ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ ދާއިޝް ޖަމާއަތް ބަލިކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށްޓަކައި އެމެރިކާ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށެވެ. އިރާނަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވަފައެވެ.

އިސްރޭލްގެ ފިނޭނޭސް މިނިސްޓަރު މޯޝް ކަހު ލޯން އާ، އެ ގައުމުގެ ރޭޑިއޯ އަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ ސިފައިން ސީރިޔާ އިން ބޭލުމަށް ނިންމުމަކީ އިޒްރޭލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް  އިޒްރޭލްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަކީ އެމެރިކާއަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެމެރިކާއިން ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ޓްރަމްޕް ނިންމަވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް