ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަނީ

  • ފަންޑުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ ހޭދަކުރަމުންދާގޮތް ދެން ބައްލަވާނީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 11:49 1,637

ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ދޮށީ ތިން ދަރިކަލުން އެ ފަންޑުގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ - އޭއެފްޕީ

އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަން ބަންްދުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ފަންޑު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަންޑުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވަނިކޮށެެވެ.

ފަންޑު ބަންދުކުރާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ބާބަރާ އަންޑަރވުޑްއެވެ. އެ ފަންޑުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ ހޭދަކުރަމުންދާ ގޮތް ދެން ބައްލަވާނީ ބާބަރާއެެވެ.

އެކަމަނާވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ދޮށީ ތިން ދަރިކަލުން އެ ފަންޑުގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ފައުންޑެޝަންގެ ވަކީލުވަނީ އެކަމަނާ އެކަން ސިޔާސީ ކުރައްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައާއެކު ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ގާނޫނީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އަދަދު ހަޔަކަށް އަރައެވެ.

ނިއުޔޯކްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ބާބަރާ ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންކަމަށްވާ އިވަންކާ ޓްރަމްޕް އަދި އެރިކްގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް