ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ޔެލޯ ވެސްޓް މުޒާހަރާ

މިނިމަމް ވޭޖް ބޮޑުކުރަން ފްރާންސްގެ ރައީސް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި

  • މިނިމަމް ވޭޖް އިތުރުކުރަނީ 7 އިންސައްތަ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 10:21 1,694

ޔެލޯ ވެސްޓް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންތަކެއް މެކްރޮންގެ ތަގުރީރު ބަލަނީ - ރޮއިޓަރސް

ފްރާންސްގައި އެތައް ހަފްތާތަކެއް ވަންދެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މުޒާހަރާތަކަށްފަހު އެންމެ ފަހުން އެ ގައުމުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެންމެ ދަށްމިންވަރު ބޮޑުކޮށް، ނެގުމަށް ރޭވި ޓެކްސް ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ތެލުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް މައްޗަށްދިއުމާއި، އަދި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާހުރެ ފްރާންސްގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ހަފްތާގެ ހަފްތާބަންދުގައިވަނީ މުޒާހަރާކޮަށްފައެވެ.

ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަމުން މެކްރޮންވަނީ މުޒާހަރާތަކުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކުގެ ނުރުހުމަކީ ފުން އަދި އެތައް ގޮތަކުން ބަލާއިރު ސައްހަ ޑިމާންޑްތަކެއްކަމަށެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެންމެ ދަށްމިންވަރު 2019އިންފެށިގެން މަހަކަށް 100 ޔޫރޯ ބޮޑުވާނެކަމަށެވެ.

މަދުން އާމްދަނީލިބޭ ޕެންޝަނަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސް ބޮޑުރުމަށް އޮތް ޕްލޭން ކެންސަލްކޮށް، އިތުރު ގަޑީގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާއިން ޓެކްސް ނުނަގައި އަދި އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަކީވެސް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އަތުން ޓެކްސް ނުނެގޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް ހެދިގެންދާނެކަމަށް މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނުވަނީ މުއްސަނދިންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސް އިތުރު ކުރެއްވުމަކީ އެެކަމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ނިކަމެތިކަން އަންނާނެ ކަމެއްކަމަށާ ވަޒީފާ އިތުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެެއެވެ.

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެންމެ ދަށްމިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނީ 7 އިންސައްތަ ކަމަށްވާއިރު އޭގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ވަޒީފާދޭ އާއްމު ފަރާތްތަތަކަށްވުރެ ސަރުކާރަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރެއްކަމަށްވާ އޮލީވިއަރ ޑުސޮޕްޓް ބީއެފްއެމްޓީވީގައި ވިދާޅުވީ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޖުމްލަ ހިނގާނެ ޚަރަދެއްކަމަށް ބެލެވެނީ 8 ބިލިއަން ޔޫރޯއާއި 10 ބިލިއަން ޔޫރޯއާދެމެދުކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާުރު ބަލަމުންދަނީ އެކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅުވައި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް