ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:26
އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޖިރޫ (ވ) އަދި ލެޖެންޑް އޮންރީ (ކ)
އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޖިރޫ (ވ) އަދި ލެޖެންޑް އޮންރީ (ކ)
ގޫގުލް
ތިއަރީ އޮންރީ
ޖިރޫއާއެކު އާސެނަލްގައި ކުޅެން ބޭނުންވޭ: އޮންރީ
 
ޖިރޫއާ ބެހޭގޮތުން ގޯސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާނެ: އޮންރީ
 
ޖިރޫ އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް: އޮންރީ

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖިރޫއަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު އެ ކްލަބުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ލެޖެންޑް ތިއަރީ އޮންރީ ބުނެފި އެވެ.

ފްރާންސް ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޮންރީ ބުނީ ދުވަހަކުވެސް ޖިރޫއާ ބެހޭ ގޮތުން ގޯސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ޖިރޫގެ ކުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އާސެނަލްއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތޯ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާއާ ވަރަށް ފަހުން ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވި ކަމަށާއި، އެ ސުވާލުގެ ރައްދަކަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް ޖިރޫއަކީ އާސެނަލްއާއެކު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ހަމައެކަނި ފޯވާޑް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޮންރީ ބުނީ އެއީ ޖިރޫއަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން ބުނި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން ޖިރޫއަށް ތައުރީފްކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތައް މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އަރާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒްއާ ބެހޭ ގޮތުން އޮންރީ ބުނީ އޭނާވެސް އެ ކްލަބުގެ ކުރީގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ޖިރޫގެ ހިއްސާ ވެސް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖިރޫ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު ގިނަ މެޗުތަކުން އެޓީމު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އާސެނަލް އަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 17 މެޗުގައި 8 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް