ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތް

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  • 1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ތުހުމަތު ނަޖީބަށް ކުރެވޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 06:26 1,886

ނަޖީބް ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ކަފާލާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގައިވެސް ދޫކޮށްލެވޭނެ - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވާ އެ ރިޕޯޓް ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގެ ތަހުގީގަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ނަޖީބް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އިތުރު ބުރެއްގައި ސުވާލުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހޯމަ ދުވަހު ހާޒިރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ނަޖީބް ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ކަފާލާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގައިވެސް ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.

1އެމްޑީބީގެ ފައިނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ނަޖީބް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން 26 ފެބުރުއަރީ 2016 ގައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންވަނީ އެ ރިޕޯޓް އޮޅުވާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތައް ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ނަޖީބުގެ އިތުރުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ޒުލްކިފްލީ އަހުމަދާއި ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަމްބްރިން ބުއަންގއާއި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ޗީފް ސެކްރެޓަރީ ޑރ އަލީ ހަމްސާއާއި 1އެމްޑީބީގެ ރައީސް އަދި ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަރުލް ކަންޑަ ކަންޑަސާމީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް