ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:03
މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ ޝިލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މާޒިޔާ
މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ ޝިލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މާޒިޔާ
ޓްވިޓަރ
ޗެރިޓީޝިލްޑް 2017
ޗެރިޓީ ޝިލްޑު މެޗުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންޖީއޯތައް ކަނޑައަޅައިފި
 
ވެލެންސިއާ އިން އެހީވާނީ ޓައިނީ ހާޓްސް އާއި ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަނަށް
 
މާޒިޔާގެ ފަރާތުން އެހިވާނީ އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންޖީއޯތައް ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މި މަހު 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެރިޓީ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގް ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަދި އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އެވެ.

މި މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް މާޒިޔާގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީތެރިވާއިރު، ވެލެންސިއާ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމް އިން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާރކް) އަށް އެހީތެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗުގައި އެކި އެންޖީއޯތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެހެން ސީޒަންތަކާ ހިލާފަށް ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަން ތަފާތުވެގެންދާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން އަންނައިރު، އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ދިވެހި ލީގުގެ އޮނިގަނޑަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭ ހަތަރު ކްލަބަށް ލީގުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތުވެސް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް