އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސަންޖޭގެ ފިލްމްގައި ރަންބީރުގެ މަންމަގެ ރޯލު ކުޅޭނީ މަނީޝާ

  • ނަރުގިސް އާއި މަނީޝާއަކީ ވެސް ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލުކުރި ދެ ތަރިން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 9 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:19 1,775

ސަންޖޭގެ ފިލްމްގައި ނަރުގިސްގެ ރޯލް މަނީޝާ އަދާކުރަނީ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސަންޖޭދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ މަންމަގެ ރޯލަށް ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮލީވުޑުން ވިދާލި މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ބުނެފައިވަނީ ސަންޖޭދަތުގެ މަންމަ ނަރުގިސްގެ ރޯލަށް މަނީޝާ ހަމަޖައްސާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރަމަކޮށް އެބަލިން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ރީތި އެކްޓްރެސްއަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ކަމުން ނަރުގިސް ކެންސަރު ބަލިން ސަލާމަތް ވާން ކުރި ހަނގުރާމަ ދައްކުވައިދެވޭނެ އެކްޓްރެސްއެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ކެންސަރާ 2013 ވަނަ އަހަރު ހަނގުރާމަ ކޮށްފައިވާ މަނީޝާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކެންސަރު ބަލި އެއްކޮށް ރަނަގޅުވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

ނޭޕާލްއަށް އުފަން މަނީޝާ ވަނީ ސަންޖޭ ދަތާ އެކު " މެހެބޫބާ" އަދި "ޚައުފް" ކިޔާ ފިލްމެއް ކުޅެފައެވެ.

 

ނުވަދިހައިގެ އަހަރު ތަކުގައި ބެލިން ތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދަފައިވާ މަނީޝާގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިލްސޭ، އަގްނީ ސާކްޝީ، ގުޕްތް ފަދަ ފިލްމް ތައް ކުޅޭފައެވެ.

 

ބޮލީވުޑް ސްޓާރެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔަރުކުރާ ފުތަރަމަ ފިލްމް ގައި ނަރުގިސް ދަތުގެ ރޯލުން މަނީޝަ ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ގައި ސަންޖޭގެ ބައްޕަ ސުނީލް ދަތުގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޕްރޭޝް ރަވާލް އެވެ. އަދި 90 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ސަންޖޭދަތާއި ލޯބީގެ ގުޅުންތަކެއް އޮތް ބަތަލާގެ ރީލުން ފެނިގެންދަނި ސޯނަމް ކަޕޫރެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަންޖޭގެ މިހާރުގެ އަންހެނުން މާނިޔަތާގެ ފެނިގެންދަނީ ދިޔާ މިރްޒާ ފެނިގެންދާއިރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން ފެނުގެން ދާނީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް