ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"ޑަންގަލް" ގެ ކާމިޔަބަށް ފަހު ޑައިރެކްޓަރ ނިތޭޝް އާފިލްމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

  • ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ
  • ފިލްމްގައި އާމިރްހާންގެ އެކްޓް ދައްކާލުމަށް ނިތޭޝް ބޭނުންވުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުދަ 21:06 1,539

"ޑަންގަލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ނިތޭޝް ތިވާރީ - ފޭސްބުކް

"ޑަންގަލް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ނިތޭޝް ތިވާރީ އޭނާގެ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

 

އެ ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ނިތޭޝް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ނިތޭޝް ބުނީ މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ ތިން ފަރާތް ކަމުގައިވާ ރޮނީ ސްކްރެވާލާ އާއި ސިދްހާތު ރޯއީ ކަޕޫރްގެ އަދި  ކަރަން ޖޯހަރާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ނިތޭޝް ބުނެފައިވަނީ އާމިރުޚާނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ފިލްމްގައި އާމިރްހާންގެ އެކްޓް ދައްކާލުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް އާމިރު ޚާން މިހާރު ދަނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޝަރްޔާގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. އެހެން ކަމުން އާމިރްހާންއަށް ނިތޭޝްގެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި ފިލމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް