އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތައް

ޝިފާޒު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް، އަކްރަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ރައީސް އޮފީހުގައި މިހާރު ތިން މިނިސްޓަރަކު ތިއްބަވާނެ
  • މިއީ މިނިސްޓްރީ އަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އަންޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:20 | 5,564

އަކްރަމް އާއި ޝިފާޒު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖައްސަވައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެެވެ

ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޝިފާޒު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވާފައިވާ އިރު، އެ އޮފީހުގައި މިހާރު ތިން މިނިސްޓަރަކު ތިއްބަވާނެއެވެ. އެއީ ޝިފާޒްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމާއި، ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނާއިބް އަލީ ޝިޔާމުއެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ އަށް ބޭފުޅަކު މިހާރު ވެސް ރައީސް އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ އިރު، މިއީ މިނިސްޓްރީ އަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އަންޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނާއި ވެސް މިއަދު ވަނީ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.