raajjemv logo
ސީރިޔާ
ސީރިޔާގެ ސިއްރު ޖަލެއްގައި 13،000 މީހުން މަރާލައިފައިވޭ: އެމްނެސްޓީ
 
ސީިރިޔާ ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ޖަލުތަކުގައި ކުރެވޭ މައްސަލަ ދޮގުކޮށްފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު
ކ. މާލެ |
ސީރިޔާ ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވެފައި
އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސީރިޔާގެ ސިއްރު ޖަލެއްގައި އާންމުންގެ 13،000 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްނެސްޓީން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ކަމަށްވާއިރު އެ ޖަމާއަތުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އެ 13،000 މީހުން މަރާލާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 2015 އާއި ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ތެރޭ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސޭޑްނަޔާ ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަލެއްގައެވެ.

އެމްނެސްޓީން އިތުރަށް ބުނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި، މީހުން މެރުމަށް ހުއްދަ ދިނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލް އިން ކަމަށެވެ.

ސީިރިޔާ ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ޖަލުތަކުގައި ކުރެވޭ މައްސަލަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެމްނެސްޓީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ފަހުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުން ހުއްޓުނު ކަމަށް ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެމްނެސްޓީން ބުނެފައިވަނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން ސީރިޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ނިމި ދިޔަ ޖެނުއަރީގައި މުވާސަލާތު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް