ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ސީރިޔާ

ސީރިޔާގެ ސިއްރު ޖަލެއްގައި 13،000 މީހުން މަރާލައިފައިވޭ: އެމްނެސްޓީ

  • ސީިރިޔާ ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ޖަލުތަކުގައި ކުރެވޭ މައްސަލަ ދޮގުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 7 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:38 | 2,001

ސީރިޔާ ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވެފައި - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސީރިޔާގެ ސިއްރު ޖަލެއްގައި އާންމުންގެ 13،000 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްނެސްޓީން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ކަމަށްވާއިރު އެ ޖަމާއަތުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އެ 13،000 މީހުން މަރާލާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 2015 އާއި ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ތެރޭ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސޭޑްނަޔާ ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަލެއްގައެވެ.

އެމްނެސްޓީން އިތުރަށް ބުނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި، މީހުން މެރުމަށް ހުއްދަ ދިނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލް އިން ކަމަށެވެ.

ސީިރިޔާ ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ޖަލުތަކުގައި ކުރެވޭ މައްސަލަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެމްނެސްޓީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ފަހުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުން ހުއްޓުނު ކަމަށް ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެމްނެސްޓީން ބުނެފައިވަނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން ސީރިޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ނިމި ދިޔަ ޖެނުއަރީގައި މުވާސަލާތު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.