raajjemv logo
ގްރެމީ އެވޯޑް
ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ލަވަކިޔަނީ
 
ގްރެމީ އެވޯޑް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ފެބްރުއަރީގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
3,212
ކ. މާލެ |
7 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:42
ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ ހަފްލާގައި ލަވަ ކިޔަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މާ ބޮޑު ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާއްމުކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދާދި ފަހުން ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ މިމަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރެމީ އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ޕަފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ޕަޕޯމް ކުރާ އިރު ބިޔޯންސޭ ވަނީ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓް ވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން އަލްބަލް އޮފް ދަ އިޔަރ އާއި ރެކޯޑް އެފް ދަ އިޔަރ އަށް އޭނާ ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފަ އެވެ.

ދާދި ފަހުން، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ބަލިވެއިންކަން އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ފޮޓޯތައް ވަނީ މުޅި އިންޓަނެޓްގައި އާއްމުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މަޝްހޫރު ރެޕް ސްޓާރ ޖޭއި ޒީ އަށް ޓްވިންސެއް ލިބެން އުޅޭ ޚަބަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިޢުލާން ކުރުމާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާ އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ. 

އެ ދެމީހުންގެ ދަރިފުޅު، ބްލޫ އައިވީއަށް މި އަހަރު އުމުރުން ފަސް އަހަރު ފުރޭނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް