raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
އަނުޝްކާ އަކީ "ފިއްލޯރީ" ގައި ރޫހެއް
 
ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 24 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,028
7 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 05:38
ކ. މާލެ
"ފިއްލޯރީ" ގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ތަރިން
ގޫގުލް

ބެލުންތެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ފިއްލޯރީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

 

ރޫހާނީ  މީހެއްގެ ގޮތުގައި " ޝާޝީ" ގެ ރޯލުން  އަނުޝްކާފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ގައި އޭނާ އާއި އެކު ބަތަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދަނީ "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" އިން ވިދާލި ޕަންޖާބީ ސުޕަރސްޓާ ދިލްޖިތު ދޮސަންޖެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން "ލައިފް އޮފް ޕައި" ގެ ބަތަލު ސޫރަޖް ޝަރްމާ އާއި މެހްޜީން ޕިރްޒަދާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ.

 

ހެއްވާ މަޖާ ލޯބީގެ ތަފާތު ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ އަންޝާއީ ލާލް އެވެ.

 

މި ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 24 ގަ އެވެ.

 

 މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން "ފިއްލޯރީ" ގެ  ޓްރެއިލާ ބެލި ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ މިފިލްމުގައި އަނުޝްކާ ރޫހެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާތީ،މި ފިލްމްގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޝާހްރުކް ހާނާއި ރާނީ މުކަރްޖީ ކުޅުނު "ޕަހޭލީ" އާ އެއްގޮތް ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް