ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމް

މާޗް 8 ގައި "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރަނީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 5 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:03 2,078

ދިވެހި ފިލްމް ވިޝްކާ - ފޭސްބުކް

ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު " ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އައިޝަތު ރިޝްމީ ބުނީ، މި ފިލްމް އަންހެނުންގެ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މި ފިލްމަކީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

 

ނިމިގެންދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުފެދުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާލަން ބޭނުންވި އެއް ފިލްމަކީ ‘ޔާރާ’ ޕްރަޑަކްޝަންސްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ ފިލްމު "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖއްސާފައިވާ ދުވަހަކީ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ.

 

 އަދި  ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްތަކެއްވެސް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރިޝްމީ ބުނޏެވެ.

 

ރަވީ ފާރޫޤް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ  މި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު އެންމެ ފުންނާބު އުސް ތަރިން ކަމުގައިވާ އައިޝަތު ރިޝްމީ، ރަވީ ފާރޫޤް އަދި އަޙްމަދު ސައީދު އެވެ. ދިވެހި މުޖުތަމައު އިން ފެންނަ ގިނަ ކަންތައްތައް ދައްކުވާދޭ މިފިލްމުގެ ޕްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާއިރު ޝޫޓިންގް ފެށިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގް ނިމި “ވިޝްކާ” ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ 30 މެއި 2016 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް